Vil du være en del af BLOXHUB? Vi søger en dygtig kommunikationsstuderende, som har lyst til at være med til at skabe spændende og engagerende indhold til vores platforme.

Du skal være god til at skrive på dansk og engelsk, og det er et stort plus, hvis du har en god visuel og grafisk sans. Samtidig vil det være fint, hvis du har kendskab til WordPress – eller som minimum blod på tanden til at lære backend-systemet at kende.

Arbejdsopgaverne vil fordele sig på følgende områder – vi vil sammen sørge for, at vægten så vidt muligt ligger der, hvor du har dine interesser og kompetencer:

  • Skarp formidling på sociale medier, hjemmeside og andre platforme
  • Backend opdateringer og udvikling i WordPress
  • Udarbejdelse af eksempelvis invitationer til events (tekst, grafik, billede)
  • Hjælp til udarbejdelse af diverse publikationer (flyers, brochurer med mere)

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, hvis bare du har kompetencer på ovenstående områder og er dygtig og arbejdsom. Vi foretrækker, at du som minimum er et år inde i studiet.

Hvem er vi?
BLOXHUB er en forening, der blev stiftet i 2016 og har til formål at understøtte innovation og partnerskaber inden for bæredygtig byudvikling. Vi har 300 medlemsvirksomheder og driver samtidig et kontorfællesskab med over 600 lejere. Vores primære medlemsmålgruppe er arkitekter, ingeniører, tech-folk og andre, som arbejder med at skabe gode løsninger til fremtidens byer.

BLOXHUB har p.t. 14 fastansatte medarbejdere. Det er en uformel arbejdsplads med en flad organisation og et hurtigt tempo. Kontorfællesskabet åbnede sidste år, så vi er en ung organisation i udviklingsfasen.

Se mere om BLOXHUB

Spørgsmål kan rettes til Chief Communications Officer Kristine Barenholdt Bruun på mail: kbb@bloxhub.org. Dog er vi på ferie frem til mandag 5. august.

Interesseret?
Så send en kort ansøgning, CV og dokumentation for, at du er under relevant uddannelse til kbb@bloxhub.org. Skriv “kommunikationsstuderende” i emnefeltet og send din ansøgning senest 15. august. Vi ansætter fra starten af september.