[POSTPONED] Transformation & renovering – arkitektur, håndværk, bæredygtighed, byggeteknik

 

OBS! Kurset er udskudt på grund af Corona-virus. Der er nye datoer på vej.

Kurset giver indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie, færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder og værktøjer og håndværksmæssige teknikker, viden om materialer og kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde. Målet med kurset er at udvikle en fælles viden, konkret kunnen og metodisk fremgangsmåde på tværs af byggeriets faggrupper for at styrke samarbejdskulturen og kvaliteten i og omkring transformation og renovering af den eksisterende bygningsmasse.

 

Kurset er udviklet som et samarbejde mellem Byggeriets Uddannelser, KADK og EUC Nord. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og indgår i en BLOXHUB-satsning for at styrke tværfagligt samarbejde i byggeriet.

Mere information vil blive tilføjet løbende.

KURSUSBESKRIVELSE

 

Kursusindhold

Kurset er bygget op omkring en række konkrete cases, der løber igennem hele kurset. Hver case tager udgangspunkt i en konkret bygningsdel, eksempelvis energiforbedring af vinduer, efterisolering af mur, pudsning af facade, reparation af fuger, reetablering af (udvendig) stuk, kvaderpuds eller udlusning af bindingsværk.

Der sigtes på, at de forskellige faggrupper arbejder på tværs. Projekterne omhandler aktuelle problemstillinger, eksempelvis energirenovering af Vikingeskibsmuseet, transformation af Brønshøj vandtårn eller addition af taglejligheder på Nørrebro.

Undervisningen giver et anvendelsesorienteret teoretisk, metodisk og teknisk perspektiv på hver enkelt case. Opbygningen sikrer, at alle relevante fagligheder inddrages, og at flere kompetenceområder indgår i undervisningen på samme uddannelsesniveau. Undervisningen vil omfatte følgende emner:

1. Teori og historie

 • Arkitekturhistorie og lovgivning
 • Restaurerings- og transformationsteorier
 • Bygningsfysik og bæredygtighed

2. Metode og værktøj

 • Analyse og værdisætning
 • Fænomenologisk beskrivelse
 • Kommunikation

3. Teknik og materialer

 • Tegl og puds
 • Træ og stål
 • Maling og overfladebehandling

Kurset er opbygget af tre sessioner a 1-3 dages varighed. De to første sessioner indeholder både forelæsninger, værkbesøg og projektarbejde, ligesom de vil indeholde et teoretisk, et metodisk og et teknisk perspektiv. Sidste session har fokus på evaluering (se programmet længere nede på siden).

I løbet af kurset fremstilles et arkitektonisk projektforslag og en mock-up i skala 1:1. Deltagerne bidrager igennem fælles projektforslag og mock-up med deres egne faglige perspektiver på hver enkelt case. Der opbygges på den måde en fælles tværfaglig forståelse af arkitekturhistorie, restaureringsbegreber, lovgivning, håndværk og bæredygtighed. Imellem hvert modul skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave (med relevans til en aktuel problemstilling i egen praksis).

Med det konkrete projekt som omdrejningspunkt vil kurset medvirke til at øge deltagernes bevidsthed om andre faggruppers faglighed, problemstillinger og prioriteringer samt udvikle et fælles sprog på baggrund af et oplyst og veldokumenteret teknisk, historisk og arkitektonisk fundament.

Kommunikationen mellem faggrupperne igennem forløbet sikres gennem BygSol værktøjet. BygSol er et simplet værktøj til en bedre byggeproces bestående af en særligt tilrettet mødestruktur, hvor disse byggepladsmøder lægges på strategiske tidspunkter ift. byggeriets intensitet. Ved disse korte konkrete møder deltager alle parter (Bygherrer, de projekterende, entreprenører og håndværkere).

Opbygningen af kurset skal sikre et bredt, horisontalt samarbejde på tværs af faggrupperne i løbet af kursusdagene samt et dybt, vertikalt samarbejde i deltagernes egen virksomhed i perioden mellem og efter kursusdagene.

Forventningen er, at en øget bevidsthed om andre deltageres faglighed vil føre til en øget forståelse og respekt faggrupperne imellem. Endvidere at en øget forståelse samt et fælles sprog vil styrke samarbejdskulturen. Og endelig at et bedre samarbejde vil medføre en mere optimal brug af menneskelige og tekniske ressourcer, der vil kunne øge virksomhedernes konkurrenceevne.

LÆRINGSUDBYTTE

Kurset giver:

 • Indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie
 • Færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder
 • Værktøjer og håndværksmæssige teknikker
 • Viden om materialer
 • Kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde.
MÅLGRUPPE

Projektets hovedformål er at arbejde tværfagligt, og derfor sigtes der på at rekruttere fra alle faggrupper, der arbejder praktisk/konkret med transformation og renovering dvs. håndværkere, konstruktører, ingeniører, arkitekter og rådgivere fra myndigheder.

KURSUSSTRUKTUR (SKEMA)

 

SESSION 1

 

DAG 1           26. marts 2020, København

 

9-10                Introduktion til kurset og præsentation af deltagerne 

10-11             Bygningskultur – lovgivning og rammevilkår 

11-12             Restaurerings- og transformationsteori, case baseret

12-13             Frokost (kantinen)

13-14             Teknik og materialer, tegl og puds

14-15             Teknik og materialer, træ og stål

15-16             Teknik og materialer, maling og overfladebehandling 

 

DAG 2           27. marts 2020, København

 

9-10                Bæredygtighed og cirkulær økonomi 

10-11             Vinduer og energiforbedring

11-12             Efterisolering og indeklima 

12-13             Frokost (kantinen)

13-14             Arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie 

14-15             Analyse og værdisætning 

15-16             Byg Sol (FP) og introduktion til hjemmeopgave

 

HJEMMEOPGAVE A (hold på 2-3)

a. Analyse og værdisætning af case

b. Arkitektonisk projektforslag til værkstedsarbejde (session 2)

Temaer

 • Energiforbedring af vindue
 • Efterisolering af bindingsværk
 • Udlusning af bindingsværk
 • Reparation af fuger og puds
 • Reetablering af trukket gesims
 • Reetablering af tag og muret rygning

Projektforslag afleveres digitalt d. 15. april kl. 12 og godkendes af Det Almindelige Bygningssyn.

 

 

SESSION 2

 

DAG 3           22. april 2020, Aalborg. Mødested: Aalborg St

 

10.30-12.30  Byvandring – arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie

12.30-13.30  Frokost

13.30-15.30  Byvandring – arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie

15.30-16.30  Transport Aalborg-Hjørring

 

DAG 4           23. april 2020, Hjørring

 

8-9                  Introduktion til værksted

9-12                Værksted, mock-up i skala 1:1

12-13             Frokost

13-16             Værksted, mock-up i skala 1:1

 

DAG 5           24. april 2020, Hjørring

 

8-12                Værksted, mock-up i skala 1:1

12-13             Frokost

13-15             Værksted, mock-up i skala 1:1 

15-16             Dokumentation af mock-up, tegning og foto 

 

HJEMMEOPGAVE B (individuel)

Udarbejdelse af Portfolio med udgangspunkt i eget projekt

Portfolio afleveres digitalt d. 7. maj kl. 12 og gennemgås af Det Almindelige Bygningssyn.

 

SESSION 3

 

DAG 6           14. maj 2020, København

 

9-12                Fremlæggelse af Portfolio, Kritik 

12-13             Frokost (kantinen)

12-15             Fremlæggelse af Portfolio, Kritik 

15-16             Evaluering, afslutning 

ANSØGNINGSPROCES

OBS! Kurset er udskudt til efteråret på grund af Corona-virus. Der er nye datoer på vej. 

Du skal sende en ansøgning senest 31. januar 2020 på https://kadk.dk/transformation-og-renovering. Et udvalg bestående af fagfolk fra Byggeriets Uddannelser, EUC Nord og KADK udvælger 4-5 deltagere fra hver faggruppe for at sikre en god tværfaglig sammensætning.

Hvis du er interesseret i at deltage i kurset eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Philip Sønderberg, Chef for efter- og videreuddannelse, KADK på pson@kadk.dk eller tlf. 41 70 19 07.

 

PRIS

Kursusprisen er 8300. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og frokost samt kaffe/the/vand i løbet af kursusdagen. Øvrige udgifter til transport, overnatning og øvrig forplejning skal deltagerne selv afholde.

LOGISTIK

Kurset er opdelt i tre sessioner hvoraf den første og sidste del holdes i København og den midterste i Aalborg/Hjørring. Du skal således påregne tid og udgifter til transport og overnatning.

Tid og sted: 

 • 1. session: 26.-27. marts 2020 – KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K
 • 2. session: 22.-24. april 2020 – Aalborg (byvandring) og EUC Nord, M P Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring. 2.  session starter i Aalborg med en én-dags byvandring i Aalborg. Der er dernæst sørget for transport til Hjørring. Mødested Aalborg Station kl 10:00.
 • 3. session: 14. maj 2020 – KADK, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K

Overnatningsmuligheder i Hjørring:

Overnatningsmuligheder i København:

Arrangører

Med økonomisk støtte fra

Undervisere

Søren Vadstrup

Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur⎪KADK

Finn Pedersen

Faglærer⎪EUC Nord

Nicolai Bo Andersen

Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur⎪KADK

Arne Høi

Arkitekt, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur⎪KADK

Thomas Kampmann

Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur⎪KADK