WHAT

PhD project within Circular Built Environment

WHO

Afventer,
Industrial PhD

WITH

ODICO A/S,
University of Southern Denmark

RESUMÉ

3DWaxForm – Circular Wax Formwork Manufacturing through High-Speed Robotic 3d-printing

3DWaxForm vil udvikle en radikal ny tilgang til støbeformsfremstilling, og hermed skabe cirkulær, prisbillig fremstilling af avancerede betonkonstruktioner, i hvilken forskallingsaffald elimineres. Maskinvoks besidder den unikke egenskab, at det kan faseskifte fra fast til flydende form og tilbage uden degradering. Projektet mål er gennem digitaliseret produktion at udnytte denne egenskab til cirkulær genanvendelse af voks fra brugte støbeforme til nye, og herved undgå det væsentlige materialespild, som nuværende engangsforme medfører i byggeriet.