WHAT

PhD project within Circular Built Environment

WHO

Sarah C. Andersen,
Industrial PhD

WITH

Danish Technological Institute,
University of Southern Denmark, SDU,
Aalborg University, BUILD

RESUMÉ

Novel framework for decision support regarding sustainability of circular economy within the built environment (EMBRACER)

Projektets overordnede mål er at udvikle mere valide, målrettede, repræsentative og afstemte data omkring de miljømæssige konsekvenser forårsaget af byggebranchen og de anvendte økonomiske modeller på både bygnings-, industri- og samfunds-niveau. Herved tilpasses metoden til miljøvurdering af bygnings-principper og økonomiske modeller til den virkelige verden, og støtter udviklingen af cirkulære løsninger af høj kvalitet, som ikke modvirker/interagerer negativt med en samfundsudvikling.