Vil du være med til at sætte et nyt globalt partnerskabsprogram i søen, som skal skabe forretning, innovation og eksport inden for bæredygtig byudvikling?

Som projektleder vil du blive en del af et nyt Urban Partnerships team på 4-5 personer, og du vil særligt få ansvaret for teamets teknologispor. Her vil du blive ansvarlig for et nyt ’TECH transfer program’, der skal sætte internationale TECH-start-ups og danske SMV’er inden for det byggede miljø sammen, så de i partnerskaber kan udvikle, teste og prototype TECH-løsninger og -tjenester inden for f.eks. AI, Robotics, BIM, IoT, Smart homes osv. Målet er på sigt at skabe et mere effektivt byggeri gennem TECH.

Du vil have ansvaret for udvikling af programmet, den daglige administration og organisering af programmets mange danske og internationale virksomheder.

Du skal gerne have en videregående uddannelse, viden om teknologi anvendt indenfor arkitektur, design, byggeri og byudvikling og minimum 3-5 års erfaring med:

 • Projektledelse
 • Etablering af netværk i DK
 • Forretningsudvikling samt kommerciel forståelse
 • Administration, planlægning og facilitering af workshops
 • Facilitering af strategiprocesser

Og så skal du påregne en del rejseaktivitet – primært i Danmark.

Dine opgaver vil bestå i at:

 • Identificere de overordnede TECH-udfordringer for de danske virksomheder
 • Kortlægge de danske virksomheder, der er relevante for programmet
 • Matche relevante internationale start-ups med danske SMV’er inden for det byggede miljø
 • Overordnet projektstyre programmets 12-15 ‘TECH transfer projekter’
 • Koordinere videnformidling på tværs af 12-15 projekter
 • Yde projektledelsesstøtte til de udvalgte danske virksomheder

Hvem er vi?

BLOXHUB er den nordiske hub for bæredygtig byudvikling. Vi hjælper virksomheder, organisationer og byer med at løse deres udfordringer gennem partnerskaber, videndeling og innovation.

Vi har 325 medlemsvirksomheder og et kontorfællesskab med omkring 600 lejere fordelt i den nye BLOX-bygning og nabobygningen Fæstningens Materialgård, som ligger i hjertet af København. Til sammen udgør medlemmerne et helt unikt økosystem af eksperter, beslutningstagere, udviklere, forskere med mere inden for byudvikling.

BLOXHUB er stiftet i 2016 af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervsministeriet.

Med partnerskabsprogrammet udvider vi for alvor med fokus på forretningsudvikling af vores medlemmer. Gennem etablering af programmet vil vi øge vores medlemmers muligheder for at skalere forretningen og innovationsevnen – både nationalt og internationalt.

BLOXHUB har p.t. 18 fastansatte medarbejdere og er en uformel arbejdsplads med en flad organisation og et hurtigt tempo.

Se mere på bloxhub.org.

Interesseret?

Ansøg gennem Jobindeks: Upload din ansøgning på max. 1 side, CV samt to referencer, der kan kontaktes: https://www.jobindex.dk/jobannonce/korrektur/348894

Ansøgningsfrist 15. januar. Samtaler afholdes i uge 3-5.
Tiltrædelse 1. marts 2020.

For mere information kontakt:
Hub direktør Torben Klitgaard tlf. 6120 4690.
Chief Commercial Officer Frederik Tauber: tlf. 5321 2706.