Skip to main content

Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet

BLOXHUB Summer School modul III – af Mediationsinstituttet & BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet

Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet

BLOXHUB Summer School modul III – af Mediationsinstituttet & BUILD, Aalborg Universitet

Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet

Byggesektoren har ofte været en velegnet boksering for dyre og langvarige konflikter.

Byggeriets aftaler, projekternes størrelse, kompleksitet og de mange involverede parter har tit fået skylden for byggesektorens konfliktniveau og er hyppigt årsagen til, at dialogen fravælges og konflikterne ender med dyre og langvarige slagsmål i retten, som skader samarbejdet efterfølgende.

Erfaringsmæssigt er det dog ofte de menneskelige faktorer, der ligger til grund for størstedelen af byggeriets konflikter. Dårlig kommunikation, mistillid og ikke mindst parternes modstridende interesser og uvilje til at gå på kompromis har vist sig som de væsentligste konfliktårsager.

Dialog fremmer forståelsen og tilliden, og skaber bedre samarbejder

Et af de områder, som giver problemer, er den manglende direkte dialog mellem bygherre og entreprenører samt for lidt løbende kommunikation mellem projektets parter.

Formålet med kurset er derfor at forbedre deltagernes kompetencer i at forebygge konflikter, som opstår i tværfaglig byggeledelse samt – på et praktisk plan – at håndtere konflikter i byggesager på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

I Bloxhubs Summerschool ”Samarbejde og konfliktløsning i byggeriet” tages der udgangspunkt i byggeriets nye AB18-regler, hvor man med indførelsen af den såkaldte ”løsningstrappe” har systematiseret konflikttilgangen i byggesager. Byggeledelsen er sat i klare rammer og brugen af praktiske foruddefinerede processer til konflikthåndteringen, er tænkt ind som en naturlig del af byggeprocessen.

Med kurset får deltagerne den nyeste viden indenfor samarbejdskultur og konstruktiv konflikthåndtering, værktøjer til at omsætte viden til praksis i deres daglige arbejde og opbygger nye redskaber til at højne samarbejdskulturen i byggeriet og ikke mindst forebygge- og løse byggekonflikter så hurtigt og hensigtsmæssigt som muligt.

Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes investeringsfond og indgår i en BLOXHUB-satsning for at styrke tværfagligt samarbejde i byggeriet.

Det får du ud af kurset

  • Du lærer at forebygge de konflikter, der opstår i forbindelse med tværfaglig byggeledelse og håndtere konflikter i byggesager på en mere hensigtsmæssig og konstruktiv måde med særligt fokus på at bevare og styrke samarbejdet.
  • Du får konkrete redskaber til at højne samarbejdskulturen i byggeprojekter og får mulighed for at løse konkrete udfordringer med samarbejde og konflikter fra din egen arbejdssituation, virksomhed eller byggeri.
  • Du bidrager til at skabe nye praktisk anvendelige redskaber med sigte på at højne samarbejdskulturen i byggeriet generelt.

Målgruppe

Deltagere fra alle faggrupper, der er involveret i byggeprocesser, hvor tværfagligt samarbejde indgår, dvs. projektledere og praktikere fra byggeriet.

Derudover er kurset tillige rettet mod undervisere fra byggeriets uddannelser.

Fælles for deltagerne er dog, at man skal have en nylig praktisk erfaring fra byggebranchen, da en del af indholdet på kurset inkluderer praktisk anvendelse af de tillærte metoder og tilgange på deltagernes arbejdspladser.

Praktisk information

Pris:

Kursusprisen er DKK 4.500,- ex. moms.

Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og frokost samt kaffe/the/vand i løbet af kursusdagen. Øvrige udgifter til transport, overnatning og øvrig forplejning skal deltagerne selv afholde.

Tilmelding:

Du skal tilmelde til kurset via formularen nederst på siden her.

Af hensyn til kursusudbyttet tilstræbes det at sammensætte hold bestående af deltagere med en god tværfaglig sammensætning i forhold til såvel jobfunktion, uddannelse og forankring hos byggeriets parter (udførende, projekterende mv.) samt tilknytning til byggeriet uddannelser.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Thomas Samsø Bloch, på 26 81 95 70.

 

Tid og sted:

Undervisningen finder sted i BLOXHUB, Bryghuspladsen 8, Indgang C, 3. sal, København K.

Indhold

Kurset består af tre dele: Modul 1, et case-projekt og modul 2

Modul 1 (3 dage)
I modul 1 fokuserer vi dels på konfliktforebyggelse, herunder sammenhænge imellem byggeprocessen og den tværfaglige samarbejdskultur og dels på konstruktiv konflikthåndtering, herunder indføring i konfliktredskabet mediation.

Undervisningen er primært dialogorienteret og engagement og deltagelse er en væsentlig faktor for at få udbytte af kurset. Undervisningsformen er rettet mod at skabe de rette rammer for opbygning af en konstruktiv samarbejdskultur, at skabe forståelse for værdien af samarbejde og at give deltagerne indsigt i synergieffekten ved at kombinere forskellige fagligheder.

Undervisningen vil være praktisk orienteret og inkludere øvelser, rollespil og gruppediskussioner med udgangspunkt i hverdagssituationer fra byggeprocessen.

Case-projekt (ca. 1 uges varighed)
Kurset inkluderer et praktisk viderelæringsforløb i en case-virksomhed el. case-byggesag. Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer samt det indledende undervisningsforløb udvælges og detailplanlægges case-projekter, der udføres i tværfaglige teams. Case-projekterne udføres i ”marken” i samarbejde med case-virksomhederne og fremlægges for de øvrige deltagere på den sidste del af undervisningsforløbet.

Før kurset indsamles gennem deltagerne aktuelle byggecases, som bruges i den direkte løsnings- og læringsmetode på kurset. Der er åbent for alle typer case-projekter, som rummer udfordringer med samarbejde og konflikter, der passer i omfang og indhold, og som kan formidles åbent til byggeriet. Afhængigt af byggecasenes indhold, kan sagens parter og medarbejdere fra byggevirksomheden tillige inddrages i undervisningen. Byggevirksomheden (og evt. sagens parter) kan deltage i evalueringen af det afleverede case-projekt, og tænkes inddraget mest muligt i formidling og metodeudvikling.

Modul 2 (2 dage)
I modul 2 vil vi fokusere på fremlæggelse, dokumentation og erfaringer fra de enkelte case-projekter herunder med supplerende indlæg i forhold til forebyggende- og afhjælpende indsats.
Case-projekterne evalueres i fællesskab med henblik på generel perspektivering og udbredelse af nye praktiske metoder i byggeriet.

Datoer

27.9.2021
28.9.2021
29.9.2021
7.10.2021
8.10.2021

Pris

4.500,- kr. ex. moms

Undervisere:

Underviser: Thomas Samsø Bloch (projektansvarlig)
Advokat (L) / retsmægler / mediator

Underviser: Peter Vogelius
Seniorforsker, Ph.d, Forskningsafdelingen for Byggeteknik og Proces BUILD, Aalborg Universitet København

Underviser: Finn Lænkholm
Fmd. Danske Mediatoradvokater, advokat (H) / mediator hos IDA og retsmægler

Underviser: Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør Voldgiftsnævnet

Oplæg ved: Louise Dahl Krath Jensen
Underdirektør, advokat, mediator, Chef for Erhvervsjuridisk Rådgivning, DI Dansk Byggeri