Skip to main content

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop udpeget en ny organisation som den officielle erhvervsklynge for byggeri og anlæg i Danmark. Samtidig imødekommes en ansøgning om midler til at drive klyngen med en bred vifte af aktiviteter i hele landet. Den nye erhvervsklynge slår døren op i januar 2021.

En stribe organisationer er gået sammen om at etablere et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi. Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af at flere eksisterende organisationer lægges sammen for at skabe ét slagkraftigt mødested for branchens aktører, og samtidig gøre det muligt at være til stede overalt i Danmark med kontorer i Albertslund, Odense og Aalborg samt tæt samarbejde med BLOXHUB i København.

“I BLOXHUB glæder vi os over at kunne bidrage til innovationen i byggeri og anlægsbranchen gennem deltagelse i klyngen. Vores internationaliseringsprogrammer og matchmaking mellem internationale bygherrer, projektejere m.fl skal øge klyngens medlemmers internationale videndeling og muligheder for at vækste uden for Danmark”, siger Torben Klitgaard, CEO, BLOXHUB, og fortsætter:
“Hertil kommer BLOXHUBs forskningsfokus på særligt cirkulært byggeri gennem inddragelse af erhvervs ph.d’er og andre forskningsnetværk. Vi ser meget frem til at få alle disse aktiviteter bragt i spil i tæt samarbejde med klyngens hovedaktører.”

Samler alle aktører i byggebranchen

Den nye erhvervsklynge henvender sig til alle aktører i byggebranchen; lige fra rådgivere, entreprenører og håndværkere over materialeproducenter, teknologiproducenter og leverandører til kommuner, bygherrer og investorer samt viden- og uddannelsesinstitutioner.

Målet er at bringe hele værdikæden sammen om at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst i en branche, som er præget af et stort innovationsbehov, hastig teknologisk udvikling og krav om bæredygtighed og klimatilpasning i såvel materialer, produkter, byggeproces som drift af bygninger og anlæg.

Aktiviteterne vil fokusere på en række brændende platforme for bygge- og anlægsbranchen:

  • Øget produktivitet og nedbringelse af omkostninger i fremstillings- og byggeprocessen gennem nye samarbejdsformer, forretningsmodeller, processer og teknologier
  • Bæredygtige løsninger på tværs af værdikæden, der kan nedbringe energiforbrug og klimaaftryk i såvel byggeproces som den efterfølgende drift – samt sikre et godt indeklima i sunde bygninger
  • Cirkulære processer og øget genanvendelse af byggematerialer – herunder samspil med verdensmål samt nationale og internationale krav og vilkår
  • Ny teknologi, herunder digitalisering og automatisering; f.eks. brug af digitale bygningsmodeller, simuleringsværktøjer, IoT og kunstig intelligens, robotter, droner, materialedatabaser og præfabrikerede løsninger
  • Smart City teknologier, der integrerer intelligente og bæredygtige bygninger og infrastruktur i den smarte by og sikrer samspil med byer og lokalområders øvrige sektorer
  • Højere grad af internationalisering gennem øget samarbejde mellem de store internationale virksomheder og de mange specialiserede og udførende virksomheder for at sikre fortsat stærk position i fremtidens markeder
  • Tættere samspil med brugere, bygningsejere, offentlige og private bygherrer.

En stærk kreds står bag den nye erhvervsklynge

Den nye erhvervsklynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af repræsentanter fra erhvervslivet.

De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusioneres ind i den nye organisation, ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også videninstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Beton, Dansk Byggeindustri, Dansk Håndværk, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SMV Danmark, TEKNIQ.

Image: Næste Skur