Skip to main content

Transformation og renovering

BLOXHUB Summer School modul V – af Det Kongelige Akademi

Trans- formation og renovering

BLOXHUB Summer School modul V – af Det Kongelige Akademi

Arkitektur, håndværk, bæredygtighed og byggeteknik

Kurset giver indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie, færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder og værktøjer, håndværksmæssige teknikker, viden om materialer og kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde. 

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Byggeriets Uddannelser, Det Kongelige Akademi og EUC Nord. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes investeringsfond og indgår i en BLOXhub-satsning for at styrke tværfagligt samarbejde i byggeriet.

Målet er at udvikle en fælles viden, konkret kunnen og metodisk fremgangsmåde på tværs af byggeriets faggrupper for at øge kvaliteten i og omkring transformation og renovering af den eksisterende bygningsmasse.

På kurset arbejdes der med aktuelle problemstillinger fx energirenovering af Vikingeskibsmuseet, transformation af Brønshøj vandtårn eller addition af taglejligheder på Nørrebro. Samtidig er kurset bygget op omkring en række konkrete cases, hvor hver case tager udgangspunkt i en konkret bygningsdel. Det kunne eksempelvis være energiforbedring af vinduer, efterisolering af mur, pudsning af facade, reparation af fuger, reetablering af (udvendig) stuk, kvaderpuds eller udlusning af bindingsværk.

Det får du ud af kurset

 • Indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie
 • Færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder
 • Værktøjer og håndværksmæssige teknikker
 • Viden om materialer
 • Kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde.

Målgruppe

Da projektets hovedformål er at arbejde tværfagligt, sigtes der på at rekruttere fra alle faggrupper, der arbejder med transformation og renovering dvs. håndværkere, konstruktører, ingeniører, arkitekter og rådgivere fra myndigheder.

Praktisk information

Pris
Kursusprisen er 8.300 kr. Prisen dækker kurset, undervisningsmaterialer og frokost samt kaffe/the/vand i løbet af kursusdagen. Øvrige udgifter til transport, overnatning og øvrig forplejning skal deltagerne selv afholde.

Ansøgningsproces
Du skal sende en elektronisk ansøgning til Det Kongelige Akademi. Et udvalg bestående af fagfolk fra Byggeriets Uddannelser, EUC Nord og Det Kongelige Akademi udvælger 4-5 deltagere fra hver faggruppe for at sikre en god tværfaglig sammensætning.

Hvis du er interesseret i at deltage i kurset eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Philip Sønderberg, Chef for efter- og videreuddannelse, Det Kongelige Akademi på pson@kadk.dk eller tlf. 41 70 19 07.

Tid, sted & overnatning
Kurset er opdelt i tre sessioner, hvoraf den første og sidste holdes i København og den midterste i Aalborg/Hjørring. Du skal således påregne tid og udgifter til transport og overnatning.

1. session: 24.-25. september 2020 – Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K
2. session: 21.-23. oktober 2020 – Aalborg (byvandring) og EUC Nord, M P Koefoeds Vej 10, 9800 Hjørring. 2. session starter i Aalborg med en én-dags byvandring. Der er derefter arrangeret transport til Hjørring. Mødested Aalborg Station kl. 10:00.
3. session: 12. november 2020 – Det Kongelige Akademi, Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K

 

Overnatningsmuligheder i Hjørring:

 

Overnatningsmuligheder i København:

Indhold

Undervisningen giver et anvendelsesorienteret teoretisk, metodisk og teknisk perspektiv på kursusemnet. Opbygningen af forløbet sikrer, at alle relevante fagligheder inddrages, og at flere kompetenceområder indgår i undervisningen på samme uddannelsesniveau. Undervisningen vil omfatte følgende:

Teori og historie

 • arkitekturhistorie og lovgivning
 • restaurerings- og transformationsteorier
 • bygningsfysik og bæredygtighed

Metode og værktøj

 • analyse og værdisætning
 • fænomenologisk beskrivelse
 • kommunikation

Teknik og materialer

 • tegl og puds
 • træ og stål
 • maling og overfladebehandling

 

Kursets opbygning

Kurset er opbygget af tre sessioner a 1-3 dages varighed. De to første sessioner indeholder både forelæsninger, værkbesøg og projektarbejde, ligesom de vil indeholde et teoretisk, metodisk og teknisk perspektiv. Sidste session har fokus på evaluering.

I løbet af kurset fremstilles et arkitektonisk projektforslag og en mock-up i skala 1:1. Deltagerne bidrager igennem fælles projektforslag og mock-up med egne faglige perspektiver på hver enkelt case. Der opbygges på den måde en fælles tværfaglig forståelse af arkitekturhistorie, restaureringsbegreber, lovgivning, håndværk og bæredygtighed. Imellem hvert modul skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave (med relevans til en aktuel problemstilling i egen praksis).

Med det konkrete projekt som omdrejningspunkt vil kurset medvirke til at øge deltagernes bevidsthed om andre faggruppers faglighed, problemstillinger og prioriteringer samt udvikle et fælles sprog på baggrund af et oplyst og veldokumenteret teknisk, historisk og arkitektonisk fundament.

Kommunikationen mellem faggrupperne igennem forløbet sikres gennem BygSol værktøjet. BygSol er et simplet værktøj til en bedre byggeproces bestående af en særligt tilrettet mødestruktur, hvor disse byggepladsmøder lægges på strategiske tidspunkter ift. byggeriets intensitet. Ved disse korte konkrete møder deltager alle parter (Bygherre, projekterende, entreprenører og håndværkere)

Opbygningen af kurset skal sikre et bredt, horisontalt samarbejde på tværs af faggrupperne i løbet af kursusdagene samt et dybt, vertikalt samarbejde i deltagernes egen virksomhed i perioden mellem og efter kursusdagene.

Forventningen er, at en øget bevidsthed om andre deltageres faglighed vil føre til en øget forståelse og respekt faggrupperne imellem. Endvidere at en øget forståelse samt et fælles sprog vil styrke samarbejdskulturen. Og endelig at et bedre samarbejde vil medføre en mere optimal brug af menneskelige og tekniske ressourcer, der vil kunne øge virksomhedernes konkurrenceevne.

 

Program

Session 1

DAG 1, 24. september 2020, København

 • 09-10: Introduktion til kurset og præsentation af deltagerne
 • 10-11: Bygningskultur – lovgivning og rammevilkår
 • 11-12: Restaurerings- og transformationsteori, case baseret
 • 12-13: Frokost
 • 13-14: Teknik og materialer, tegl og puds
 • 14-15: Teknik og materialer, træ og stål
 • 15-16: Teknik og materialer, maling og overfladebehandling

DAG 2, 25. september 2020, København

 • 09-10: Bæredygtighed og cirkulær økonomi
 • 10-11: Vinduer og energiforbedring
 • 11-12: Efterisolering og indeklima
 • 12-13: Frokost
 • 13-14: Arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie
 • 14-15: Analyse og værdisætning
 • 15-16: Byg Sol og introduktion til hjemmeopgave

Hjemmeopgave: Analyse og værdisætning / arkitektonisk projektforslag til værkstedsarbejde (hold på 2-3).

Session 2

DAG 3, 21. oktober 2020, Aalborg/Hjørring

 • 10-12: Byvandring i Aalborg: arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie
 • 12-13: Frokost
 • 13-16: Byvandring: arkitektur og håndværk – byggeskik og stilhistorie
 • 16-17: Transport Aalborg-Hjørring

DAG 4, 22. oktober 2020, Hjørring

 • 08-09: Introduktion til værksted
 • 09-12: Værksted, mock-up i skala 1:1
 • 12-13: Frokost
 • 13-16: Værksted, mock-up i skala 1:1

DAG 5, 23. oktober 2020, Hjørring

 • 08-12: Værksted, mock-up i skala 1:1
 • 12-13: Frokost
 • 13-15: Værksted, mock-up i skala 1:1
 • 15-16: Dokumentation af mock-up, tegning og foto

Hjemmeopgave: Udarbejdelse af portfolio med udgangspunkt i eget projekt (individuel).

Session 3

DAG 6, 12. november 2020, København

 • 09-12: Fremlæggelse af Portfolio, kritik
 • 12-13: Frokost
 • 13-16: Evaluering, afslutning

Hold 1

24.-25. september 2020

Hold 2

21.-23. oktober 2020

Hold 3

12. november 2020

Ansøgningsfrist

28. august 2020

Undervisere:

Underviser: Søren Vadstrup
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Underviser: Finn Pedersen
Faglærer, EUC Nord

Underviser: Nicolai Bo Andersen
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Underviser: Arne Høi
Arkitekt, institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi

Underviser: Thomas Kampmann
Arkitekt, lektor, Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi