WHAT

PhD project within Circular Built Environment

WHO

Lin Kjerulf,
Industrial PhD

WITH

Enemærke & Petersen A/S
AAU Build
Copenhagen Business School

RESUMÉ

Cirkulære udbuds- og tilbudsstrategier er altafgørende for, om cirkulære løsninger kan implementeres i byggeprojekter. Formålet med projektet er at undersøge, hvilke dynamikker som fremmer eller hæmmer en cirkulær transformation af prækvalifikation- og tilbudspraksisser i en entreprenørvirksomhed. Mere specifikt, vil projektet undersøge eksisterende praksisser for prækvalifikation og tilbudsafgivning, vurdere hvordan bygherrers udbud former entreprenørers praksisser og syntetisere erfaringer fra implementering af nye metoder inden for prækvalifikation og tilbudsafgivning.