Skip to main content

Det skal være nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer. Kvaliteten af de genbrugte materialer skal være dokumenteret. Og så skal de være langt mere tilgængelige. Nu går universiteter og byggebranche sammen i to store konsortier – med BLOXHUB som mødested og samarbejdsplatform – for at accelerere den grønne omstilling af byggebranchen.

Mere end en femtedel af Danmarks samlede CO2-udledning kan føres direkte tilbage til byggebranchen. Det samme gælder for 40 procent af al affald. Derfor skal der skrues væsentligt op for genbrug af materialer og ned for forbruget af ressourcer i byggeriet.

Men cirkulær økonomi i byggeriet er svært, og udviklingen går langsomt. Der mangler i dag ordentlig dokumentation af de genbrugte byggematerialers kvalitet, metoder til at værdisætte dem og gode cirkulære forretningsmodeller. Den udfordring bad den filantropiske forening Realdania og Innovationsfonden danske forskere og praktikere fra byggebranchen om svar på gennem et fælles Grand Solutions-opslag i foråret 2020.

Nu kan Realdania og Innovationsfonden løfte sløret for de to udvalgte konsortier, der over de kommende år skal bringe forskning og byggebranche sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger til byggeriet – i stor skala – med 27 mio. kr. i støtte.

De to konsortier skal udveksle erfaringer undervejs
Når de to konsortier nu trækker i arbejdstøjet, bliver det med BLOXHUB som fysisk mødested og samarbejdsplatform. Realdania og Innovationsfonden går med den fælles indsats nemlig skridtet videre og kræver, at de enkelte konsortier også samarbejder på tværs.

Vi er ambitiøse på branchens vegne og vil gerne have én plus én til at give mere end to. Derfor har vi – ud over støtten til de to projekter – søsat en fælles samarbejdsplatform for de mange aktører, der nu bliver en del af de to konsortier. Når vi bringer dem sammen, håber vi også at fremme fælles inspiration, erfaringsudveksling og værdiløft. I BLOXHUB er der nemlig mulighed for at give de enkelte virksomheder og forskere indsigter fra en lang række andre projekter udover deres eget og dermed et langt større og mere solidt erfaringsgrundlag,

siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. 

Pernille Berg, fil.dr. og Science Manager i BLOXHUB stemmer i:

Realdania og Innovationsfonden identificerede tidligt behovet for en fælles platform mellem Grand Solutions projekterne, blandt andet for at sikre videndeling på tværs, kultivering af en fælles indsats mellem projektparterne og indfrielse af de potentielle synergier, som projekterne oplagt har. Vi er stolte og glade over, at BLOXHUB er blevet udvalgt til at orkestrere den samarbejdsplatform, der går hånd i hånd med BLOXHUB’s erhvervsforskernetværk med 14 erhvervsforskere inden for temaet ’Circular Built Environment’. Samarbejdsplatformen bliver en helt central del af BLOXHUBs Science Forum – vores overordnede netværk for mødet mellem anvendelsesorienteret forskning og forskningsbaseret virksomhedsudvikling.

Udover samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af projekterne vil et internationalt advisory board understøtte konsortierne med den nyeste internationale viden på området og hjælpe de udviklede løsninger uden for Danmarks grænser.

Genbrugsmaterialer skal klassificeres og kvalitetstestes
I det ene konsortium – BusinessReuse (Structural Reuse per. januar 2023) – går blandt andre DTU, Rambøll, Center for SMV og Gate 21 sammen om at udvikle et nyt system, der skal klassificere genbrugsmaterialer til byggeriet. Og så skal der udvikles en kvalitetstest af genbrugsmaterialer lavet af beton, træ og stål, så det bliver lige så nemt og sikkert for byggebranchen at vælge genbrugsmaterialer, som det er at vælge nye materialer.

Ny materialebank skal være fælles platform for branchen
Det andet konsortium – Circle Bank – består af blandt andre Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Danica Ejendomme og en række aktører inden for digitalisering. Sammen skal de udvikle en materialebank for byggeressourcer med dokumenteret værdi og kvalitet. Circle Bank skal have form som en fælles, digital platform for branchen, som fungerer som et beslutningsstøtteværktøj, og hvor man som virksomhed kan finde og handle de brugte materialer.