Skip to main content
Ikke-kategoriseret

ALTAN.DK READY TO TURN WORN OUT BACKYARDS GREEN (ARTICLE IN DANISH)

By 2 November, 2017February 24th, 2020No Comments

Altan.dk har gennem et udviklingsforløb i BLOXHUB skabt et nyt forretningskoncept, der skal give byboere mere udeliv og grønne arealer. Forventningen er, at baggårdsrenoveringerne i 2020 bidrager med en årsomsætning på 10 millioner.

Det gode byliv er i disse år lig med udeliv og grønne arealer. Når solen titter frem i de store byer, flokkes beboere til de grønne områder for at nyde udelivet. Urban gardening er populært som aldrig før, og byernes baggårde udnyttes og udvikles i stigende grad til opholdsrum med fokus på samvær og natur.

Stadsarkitekten i Københavns Kommune har udtalt, at livet i byen skal leves mellem bygningerne, og en 2014-rapport bestilt af samme kommune understreger, at etableringen af gårdhaver og grønne arealer har stor effekt på værdiforøgelsen af bygningsmassen. Samtidig giver Københavns Kommune byfornyelsesstøtte til gårdprojekter, der opgraderer de eksisterende baggårde.

 Fokus på byens gårdrum
Danmarks førende altanfirma, Altan.dk, arbejder aktivt med at skabe rammerne for det gode liv i byen. Derfor har firmaet nu valgt at bruge de eksisterende altan- og elevatorforretninger som fundament til et nyt forretningskoncept med fokus på forskønnelse af byens gårdrum. I fremtiden skal byboerne nemlig også kunne slappe af udendørs i egne omgivelser.

”Når vi leverer en altan, giver vi kunden helt nye muligheder for udeliv. Men en ny altan er måske ikke så sjov, hvis du sidder og kigger lige ned i en grim baggård. Vi ser det derfor som en naturlig udvidelse af vores forretning, at vi fremover også kan understøtte det gode liv i byen ved at tilbyde vores kunder en renovering af deres gårdrum,” fortæller innovationschef i Altan.dk, Nils Frederiksen.

Innovativt udviklingsforløb hos BLOXHUB
Idéen til gårdrumsrenoveringerne fik Altan.dk med virksomhedens elevatorprojekter. Her oplever Altan.dk ofte at opbakningen blandt beboerne til et elevatorprojekt bliver større, hvis de nederste lejligheder også får en værditilvækst i form af bedre opholdsrum og renovering af gårdmiljøet. I foråret tog Altan.dk derfor hul på udviklingsfasen af gårdrumsprojektet.

Udviklingen af det nye forretningskoncept blev kickstartet af et co-create-forløb hos BLOXHUB, der har specialiseret sig i at bidrage til byudviklingen gennem udvikling af innovative løsninger:

”BLOXHUB understøtter innovationen i krydsfelterne mellem arkitektur, byggeri, byudvikling og design, fordi der ligger en stor synergi i tværfagligheden. Altan.dks engagement i udviklingen af gårdmiljøer er et eksempel på, hvordan en stor og veldreven virksomhed også tænker visionært og lære af andre. De arbejder systematisk med deres udvikling og derfor er det oplagt, at vi hjælper dem med at få luft under vingerne på projektet,” siger Torben Klitgaard, direktør i BLOXHUB.

Modulløsninger gør det let at komme i gang
BLOXHUB involverede 14 forskellige offentlige og private aktører indenfor bl.a. landskabsarkitektur, plantevidenskab og servicedesign i det co-create forløb, der blev skabt omkring Altan.dk, og det har nu ført til nye samarbejdsrelationer, som har bidraget til at kvalificere projektet. Det fortæller Nils Frederiksen:

”Vi er blevet bekræftet i, at vi kan bruge erfaringerne fra systematiseringen af vores altanløsninger til at skabe et gårdrumskoncept, der består af en række fleksible modulløsninger. Modulerne gør det let og overskueligt at komme i gang, da boligforeningerne kan vælge at starte med nogle få elementer, som udvides med flere i takt med, at der kan træffes beslutninger eller findes økonomi til renoveringen af hele gårdrummet.”

For Altan.dk har udviklingsfasen samtidig skabt grobund for en række nye produktkoncepter og forretningsmuligheder.

”Den sparring og de inputs, vi har fået i løbet af udviklingsfasen, har gjort, at vi i dag har en masse idéer på tegnebrættet. Vi overvejer bl.a. at give foreningerne nye muligheder for også at inddrage baggårdens mure i renoveringen, ligesom vi arbejder på at udvikle en online visualiseringsplatform, så boligforeningerne kan få en fornemmelse af deres fremtidige gårdmiljø allerede i opstartsfasen,” siger Nils Frederiksen.

Nedslidt baggård søges
Næste skridt er at indgå et testsamarbejde med en boligforening. Altan.dk søger derfor i øjeblikket efter en Københavnsk boligforening, hvis nedslidte baggård trænger til en kærlig hånd, og som kunne være interesseret i et renoveringsprojekt til reduceret testpris.

Forventningen er, at forretningskonceptet med fokus på forskønnelse af byens gårdrum kommer godt i gang i første halvdel af 2018, og at konceptet i 2020 vil bidrage med en årsomsætning på 10 millioner.

Fakta om BLOXHUB
BLOXHUB er et fagligt netværk og kontorfællesskab for bæredygtig byudvikling. BLOXHUBs co-create-forløb giver aktører inden for byudvikling mulighed for at mødes til gensidig sparring og innovation i krydsfelterne mellem arkitektur, byggeri, byudvikling og design. Formålet er at bidrage til en bæredygtig, global urbanisering ved at betone tværfagligheden og synergien mellem brancher og bygge bro mellem forskning og praksis. I co-create-forløbet med Altan.dk deltog følgende 14 aktører: DTU, Københavns Kommune, ABF, Byland, b14, Petri & Haugsted, Cumuli Design Lab, Care4Nature, Congohuset, Inovenit, Jef Martinussen, AKP Design, Oktober KBH, Smith Innovation.

Fakta om ALTAN.dk
ALTAN.dk er Danmarks største altanmontør. ALTAN.dk etablerer årligt over 3.000 altaner og en lang række elevatorer i eksisterende etageejendomme. Virksomheden er med fra den spæde start, til den færdige altan eller elevator, er klar til brug. ALTAN.dk er baseret i Sorø på Sjælland og tæller i alt cirka 150 medarbejdere.

Fotokredit: Altan.dk