WHAT

PhD project within Circular Built Environment

WHO

Mia Kruse Rasmussen,
Industrial PhD

WITH

AART architects DK A/S,
Aarhus University,
Aalborg University, BUILD

RESUMÉ

Social Commissioning – en proces til at styrke bygningers sociale livscyklus i en cirkulær økonomi

Byggerier indfrier ofte ikke deres fulde potentiale for social bæredygtighed bl.a. grundet et snævert fokus på anlægsøkonomi fremfor en holistisk livcyklusbetragtning af værdiskabelse i hele byggeriets levetid. Projektets mål er at styrke byggeriers sociale livscyklus, gennem et øget fokus på bygningers sociale ibrugtagning og drift. Projektet vil derfor udvikle og afprøve en ny best practice proces, som AART kalder ”Social Commissioning”, der understøtter ibrugtagning og drift af byggerier.