Skip to main content

 

Kan man nedsætte tiden på renovering af et badeværelse fra 8 uger til 11 dage?

Det var det overordnede spørgsmål, da BLOXHUB satte de tre aktører: Badmodul, Enemærke & Petersen og Dansk Byggeri sammen i efteråret 2018 til Match & Create – BLOXHUB’s innovative workshopforløb over to fulde dage. Med til workshoppen var endvidere Altan.dk og Statens Byggeinstitut.

Den lange arbejdstid på badeværelsesrenovering er en problemstilling, som har generet byggebranchen i mange år; særligt med tanke på, at det er indgribende i et hverdagsliv at skulle undvære et badeværelse i flere måneder.

Branchen har derfor længe efterspurgt mere effektive arbejdsgange i forbindelse med badeværelsesrenoveringer.

Resultat: Renovér på under en femtedel af tiden
På Match & Create workshoppen blev der lavet beregninger, som viser, at det i teorien kan lade sig gøre at nedsætte renoveringstiden kraftigt:

 

”DET ER EN INTERESSANT OG EPOKEGØRENDE OBSERVATION, SOM KALDER PÅ 1:1 AFPRØVNING OG DOKUMENTATION”, SIGER GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND I DAGENS BYGGERI.

 

Derfor har fonden valgt at støtte projektet, og Badmodul samt deres team af leverandører og bygningsejer vil nu forsøge at gennemføre den perfekte badeværelsesrenovering på kun 11 dage.

Projektet vil blive gennemført i en etageejendom, der i store træk rammer kriterierne for en typisk badeværelsesrenovering.

Undervejs i processen vil arbejdet blive monitoreret og dokumenteret, og resultaterne vil efterfølgende blive stillet gratis til rådighed for alle andre i branchen.

Værd at vide
Workshoppen om mere effektiv badeværelsesrenovering er en del af BLOXHUBs Match & Create-program, der samler relevante interessenter på tværs af sektorer og stiller en platform til rådighed, som giver mulighed for at dele viden, modne ideer og danne nye partnerskaber.

 

Smith Innovation er facilitator af workshoppen.

Læs mere om BLOXHUBs Match & Create program her: https://bloxhub20.onpressidium.com/calendar/match/.

Læs artikel om projektet i Dagens Byggeri her: http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/104830-gi-stotter-ni-nye-projekter