Skip to main content

Der er nu åbent for tilmelding på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konserverings og BLOXHUB’s Summer School om transformation og renovering – arkitektur, håndværk, bæredygtighed og byggeteknik.

Kurset giver indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie, færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder og værktøjer, håndværksmæssige teknikker, viden om materialer og kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Byggeriets Uddannelser, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering og EUC Nord. Projektet er støttet af Realdania og Grundejernes investeringsfond og indgår i en BLOXHUB-satsning for at styrke tværfagligt samarbejde i byggeriet.

Målet er at udvikle en fælles viden, konkret kunnen og metodisk fremgangsmåde på tværs af byggeriets faggrupper for at øge kvaliteten i og omkring transformation og renovering af den eksisterende bygningsmasse.

På kurset arbejdes der med aktuelle problemstillinger fx energirenovering af Vikingeskibsmuseet, transformation af Brønshøj vandtårn eller addition af taglejligheder på Nørrebro. Samtidig er kurset bygget op omkring en række konkrete cases, hvor hver case tager udgangspunkt i en konkret bygningsdel. Det kunne eksempelvis være energiforbedring af vinduer, efterisolering af mur, pudsning af facade, reparation af fuger, reetablering af (udvendig) stuk, kvaderpuds eller udlusning af bindingsværk.

Det får du ud af kurset:

  • indsigt i transformationsarkitekturens teori og historie
  • færdigheder i anvendelsen af transformationsarkitekturens metoder
  • værktøjer og håndværksmæssige teknikker
  • viden om materialer
  • kompetencer i projektfremstilling og tværfagligt samarbejde.

Målgruppe 
Da projektets hovedformål er at arbejde tværfagligt, sigtes der på at rekruttere fra alle faggrupper, der arbejder med transformation og renovering dvs. håndværkere, konstruktører, ingeniører, arkitekter og rådgivere fra myndigheder.

Tid, sted og tilmelding:
Kurset er opdelt i tre sessioner, hvoraf den første og sidste holdes i København og den midterste i Aalborg/Hjørring. Du skal således påregne tid og udgifter til transport og overnatning. Første session: 24.09.2020.

Meget mere info og tilmelding: https://kadk.dk/transformation-og-renovering

Hvis du er interesseret i at deltage i kurset eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Philip Sønderberg, Chef for efter- og videreuddannelse, KADK på pson@kadk.dk eller tlf. 41 70 19 07.