Skip to main content

 

Et rejsehold vil hjælpe virksomheder i bygge- og anlægsbranchen med implementering af ny teknologi

Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond etablerer Dansk Byggeri i samarbejde med BLOXHUB, DANSKE ARK, FRI og Bygherreforeningen nu et rejsehold af kompetente og uvildige rådgivere, der skal hjælpe virksomheder der ønsker at tage ny teknologi i anvendelse.

Ny teknologi giver mange nye muligheder for såvel bygherrer, rådgivere og udførende virksomheder i bygge- og renoveringsbranchen. Der tales om en ny teknologisk revolution, hvor der populært sagt kommer ny teknologi i alt.

Der udvikles robotter til støjende, nedslidende eller støvende arbejde, Droner tages i anvendelse til opmåling eller inspektion af bygninger. Og 3D-print teknologi kan anvendes til hurtigt og effektivt at genskabe udtjente bygningsdele når en bygning renoveres.

De teknologiske muligheder er mange og det kan være svært for virksomheder i bygge- og renoveringsbranchen at få overblik over mulighederne samt få vished for at en ny teknologi er moden og med fordel kan tages i anvendelse i virksomheden forklarer direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

For at hjælpe de virksomheder der gerne vil tage ny teknologi i anvendelse, men som er i tvivl om hvilke muligheder der findes på markedet samt får afdækket hvordan en ny teknologi kan indpasses i virksomhedens produktion, har vi taget initiativ til etablering af BUILD 4.0 –Rejseholdet uddyber Michael H. Nielsen.

Rejseholdet skal hjælpe virksomheder blandt bygherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og udførende virksomheder med at finde ny teknologi der understøtter deres produktion. Rejseholdet skal screene markedet for mulige leverandører, analysere teknologivalget i forhold til den produktion der skal understøttes samt vurdere behov for fx efteruddannelse af medarbejder i virksomheden så en ny teknologi succesfuldt kan implementeres.

Støtten fra GI anvendes til at udvikle og dokumentere effekten af et kompetent og uvildigt rejsehold forklarer projektleder Jakob Diget Møller fra Dansk Byggeri.

Indtil videre består Rejseholdet af fire virksomheder der på hver sit felt har unikke kompetencer når det gælder valg og implementering af ny teknologi til bygge- og renoveringsbranchen. Ingen af virksomhederne i Rejseholdet sælger selv produkter eller løsninger, men er uvildige rådgivere med dokumenteret erfaring. Og der er plads til flere virksomheder i Rejseholdet, hvis de vel at mærke lever op til vores krav om kompetence og uvildighed fortsætter Jakob Diget Møller.

Virksomheder, der ønsker at trække på Rejseholdet kan henvende sig til Jakob Diget Møller i Dansk Byggeri. Vi håber at få henvendelser fra såvel bygherrer eller byggningsforvaltere samt arkitekter, rådgivende ingeniører og udførende virksomheder der

går med overvejelser om at implementere ny teknologi, men som er usikker i forhold til hvad der findes på markedet og hvad der med relevans kan understøtte deres virksomhed.

Faktaboks

  • Rejseholdet består af virksomhederne:
  • CN3 v/ Rolf Carlsen
  • HD Lab v/ Rolf Büchmann
  • Insight Partners v/ Martin Boysen
  • BASIT v/ Martin P. Jakobsen

Udvikling af BUILD 4.0 – Rejseholdet koordineres af en styregruppe bestående af:

  • Dansk Byggeri
  • BLOXHUB
  • Dansk Arkitektvirksomheder
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
  • Bygherreforeningen

Projektleder for rejseholdet Jakob Diget Møller kan kontaktes på jdm@danskbyggeri.dk – mobil 23 41 82 09.