Skip to main content

Hvordan gentænker vi vores tilgang til at udvikle og planlægge byer og byrum, så de fremmer fysisk, mental og social sundhed – også om vinteren? Hvordan skaber vi i fællesskab en inviterende Vinterby, der lokker os udenfor, og hvor vejrforholdene endda bliver potentialer for oplevelser, aktiviteter og fællesskaber?

Det giver BLOXHUB, Juul & Frost Arkitekter og MoreFutures otte bud på i et manifest, der inviterer til samskabelse af Den Nye Nordiske Vinterby.

Manifestet blev lanceret i BLOXHUB den 1. oktober 2020. På talerstolen var blandt andre Tor Nørretranders (faglitterær forfatter), Lotte C. Breengaard (BLOXHUB), Helle Juul (Juul & Frost Arkitekter), Jannick B. Pedersen (MoreFutures), Klaus Martiny (Psykiatrisk Center København), Karsten Koed (New_and), Mie Wittenburg (Smith Innovation) og Pam Sethi, Mental Health Innovator fra Canada.

Oplægsholderne udfoldede væsentligheden af udeliv hele året rundt fra hver deres vinkel.

Jannick B. Pedersen satte rammen for dagen ved at fortælle om diagnosen SAD (Seasonal Affective Disorder), populært kaldet vinterdepression, som hvert år får ram på en del af den danske befolkning. Når vinterhalvårets gråtoner, mørke, kulde, blæst, regn og sne trænger sig på, bliver vi indendørs, og alt for ofte erstattes sommerens livsmod af tristhed, ensomhed, inaktivitet og nedsat energi. Derfor appellerede han til, at vi nytænker rammerne for vores byer, så de indbyder til bevægelse udendørs og understøtter trivsel, samvær, sundhed og aktivitet – også om vinteren.

Lys som en menneskeret
Tor Nørretranders tog udgangspunkt i lys som en menneskeret og påpegede, at indendørs belysning fortsat har en pauver kvalitet, der kun i ringe grad kompenserer for det naturlige dagslys, som er en livsvigtig kilde til sundhed og trivsel. Samtidig fremhævede han byens lysforurening, der berøver os den sanseligt berigende oplevelse af mørket og stjernehimlen.

Klaus Martiny fremhævede videnskabelige studier, der med al tydelighed viser, at mennesker med psykiatriske indlæggelser udskrives væsentligt hurtigere, hvis de kommer sig i rum med meget dagslys.

Karsten Koed opfordrede til revolution og slog et slag for, at frisk lys (udendørs lys) er mindst ligeså vigtigt for os som frisk luft, og at lys har at gøre med lys(t) – lysten til livet, til udfoldelse, til samvær.

En invitation til samarbejde og samskabelse
Helle Juul afsluttede arrangementet med at gennemgå manifestets otte bud og invitere til samarbejde om en politisk og økonomisk prioritering af Vinterbyen. Hun forklarede, at manifestet er tænkt som et idéoplæg, der kan udvikles i fællesskab med samarbejdspartnere med idéer til nye tilgange og løsninger, som fremmer sundhed og livskvalitet året rundt. Løsninger, der er klimavenlige, socialt bæredygtige og skubber til vores adfærd.

Manifestet er udsprunget af workshoppen ”Bedre byer for alle – hele året”, der blev afholdt tidligere på året som en del af BLOXHUB’s Urban Partnerships-program.

Programleder for Urban Partnerships, Lotte C. Breengaard, var glad og stolt over et inspirerende lanceringsevent, der demonstrerede den kraft, der ligger i fællesskabet, og den udtalte vilje og lyst til sammen at skabe mere bæredygtige byer – sommer såvel som vinter. Hun sagde: ”Samarbejdet om manifestet for Den Nye Nordiske Vinterby passer som fod i hose med det, vi tror på i BLOXHUB, nemlig at bæredygtige byer og bymiljøer bedst skabes igennem inddragende og tværfaglige samarbejder. Et projekt som dette, der gentænker byens rum, så de også om vinteren bliver et aktiv med positiv indvirkning på menneskers sundhed og velbefindende, taler lige ind i vores mission om til stadighed at udvikle bæredygtige byer samt at føre den særligt danske byudviklings-arv ind i fremtiden og ud i verden.”

Manifestet er tænkt som en paraply over initiativer og eksempler, der kan synliggøre vinterby-design, som giver lyst til at trodse mørke og kulde og vise at uderum i byen kan være mere end gennemfartsrum. Første projekt under paraplyen ”Vintervej” er allerede indsendt som ansøgning til Villumfonden og indeholder en idékonkurrence, et inspirationskatalog samt fysisk etablering af udvalgte ideer.

Alle interesserede, potentielle samarbejdspartnere opfordres til at kontakte Helle | Juul & Frost (hj@juulfrost.dk) og Jannick | MoreFutures (Jannick@morefutures.com) med idéer til at medskabe Den Nye Nordiske Vinterby.

Læs manifestet her.