Skip to main content

Hvordan kan cykelparkeringskapaciteten i København forbedres på en måde, der er tilpasset det enkelte byrum og de forskelligartede behov og ønsker, der er blandt de københavnske cyklister? Hvordan kan ny teknologi, inkluderende design og incitamenter til ændret adfærd integreres i løsningerne? Og er der brug for nye partnerskaber på tværs af siloer for at komme i mål? Det undersøgte BLOXHUB’s Urban Partnerships team i samarbejde med Arup ved en workshop i fredags.

Cykelkultur og -adfærd bliver indkodet i københavnerne fra barnsben. Det er med til at gøre København til verdens bedste cykelby, men adfærden resulterer også i, at cyklerne optager så meget plads, at det udfordrer både byrum og mobilitetsflow, og butiksejerne brokker sig over, at cyklerne gør det svært for deres kunder at bane sig vej til butikkerne.

Ifølge Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker v. RUC og CE i iNudgeyou (The Applied Behavioural Science Group) er cykelparkering et stort problem i København, som dog skal balanceres med det hensyn, at det fortsat er ambitionen at prioritere cyklisme i de danske byer.

Den tværfaglige workshop satte fokus på at udvikle nye løsningskoncepter igennem ny teknologi, adfærdsdesign og partnerskaber på tværs. Til workshoppen deltog eksperter indenfor bl.a. design, arkitektur, fremtidsforskning, intelligent mobilitet og sociologi samt erhvervsfolk, interesseorganisationer og repræsentanter fra Københavns Kommune.

Uenighed er en god driver for udvikling
Associate fra Arup og medarrangør af workshoppen, Kristian Winther, forklarede baggrunden for samarbejdet: “Der var en fin spejling mellem problemstillingens mangfoldighed og kompleksitet og sammensætningen af workshop-deltagere. Nogle var rådgivere og brugere, andre var problemejere, studerende, forskere, etc. I ARUP er vi selv tværfaglige – vi er en stor virksomhed med mange mennesker, men en Urban Partnerships workshop giver flere dimensioner, fordi man får en konstruktiv debat ud af de vidt forskellige perspektiver og holdninger, som er en god driver for udvikling.”

Til workshoppen bidrog deltagerne med egne idéer og erfaringer gennem gruppeøvelser og blev klædt på med inspirationsoplæg, bl.a. om diversitet i cykling præsenteret af Michala Hvidt Breengaard, postdoc fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Claus Hedegaard Forti Knudsen fra Københavns Kommune præsenterede Ny Østergade som en case, hvor cykelbelægningen er 140%, og Steffen Nielsen Österberg, Founder af Lolle & Nielsen Inventions, fortalte om konceptudvikling af systemiske & fysiske løsninger med eksempler på tilblivelsen af to konkrete produkter for Egedal Kommune og CBS.

Grønne cykelrum og datadrevne løsninger
Workshop-deltager og ITS-specialist Bahar Namaki Araghi, Associate fra Arup, pegede på en af tendenserne inden for den teknologiske udvikling på området: ”En af de teknologiske løsninger, der kan hjælpe os med at bruge den eksisterende cykelparkeringskapacitet mere optimalt, er det, vi kalder ’demand responsive space management’. Vi har med andre behov for datadreven kapacitetsoptimerings-løsninger. Når vi har samlet data om cyklisternes behov for parkeringsmuligheder i byen, kan vi optimere udnyttelsen af pladsen ved at guide cyklisterne til de ruter og parkeringssteder, hvor der er bedst plads når som helst på dagen. På den måde får vi det optimale flow i byen og sikrer, at byen er for alle – og ikke kun for hverken cykler, biler eller fodgængere”, sagde hun.

Kristian Winther delte følgende vision for byen: ”Cykler skal ikke dominere København, de skal være en del af helheden. Jeg håber, at vi er på vej væk fra det meget funktionsopdelte, hvor vi har et grønt rum, et byrum, en vej og et sted til cykelparkering, og at vi i stedet begynder at skabe mere integrerede løsninger, så cykelparkering, grønne rum og byrum smelter sammen.”

Workshoppen blev faciliteret af Lotte C. Breengaard, programleder for Urban Partnerships i BLOXHUB.