Skip to main content

Realdania og Innovationsfonden søsætter nu i fællesskab 14 Erhvervsforsker-projekter, som bliver del af BLOXHUB’s Science Forum. Her skal virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner i samarbejde udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri. Projekterne skal bidrage til den grønne omstilling af byggebranchen i Danmark.

14 erhvervsforskere smøger inden længe ærmerne op og går i gang med at udvikle nye forretningsmodeller, nye teknologier og ny viden, der skal bane vej for udbredelsen af cirkulært byggeri i Danmark.

Erhvervsforsker-projekterne bliver hver især til i et samarbejde mellem den enkelte Erhvervs-ph.d. eller Erhvervspostdoc, en forskningsinstitution samt en virksomhed eller offentlig organisation, og de modtager alle finansiering fra Innovationsfonden og foreningen Realdania, der har et fælles mål om at booste den grønne omstilling i byggesektoren.

“Vi glæder os over nu at kunne sætte 14 erhvervsforsker-projekter i søen, som tilsammen præsenterer en stor del af værdikæden inden for byggeriet, og som hver især har potentiale til at bidrage til et lavere ressource- og energiforbrug i byggesektoren. Det er helt afgørende at ændre den måde, byggebranchen i dag producerer og bygger på for at nå Danmarks klimamål, og det kræver en samlet offentlig og privat indsats,” siger Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden og påpeger, at Innovationsfonden er meget glad for samarbejdet med Realdania og ønsker at indgå flere partnerskaber med både offentlige og private fonde om i fællesskab at skabe størst muligt effekt på bl.a. den grønne omstilling.

Samarbejde og videndeling undervejs skaber højere kvalitet

Det bliver BLOXHUB, som får til opgave at huse de 14 Erhvervsforsker-projekter og samle dem i ét stort team. Og det med god grund.

“Vores ønske er at skabe et unikt, fælles forsknings- og vidensmiljø, hvor både de 14 erhvervsforskere og de virksomheder og institutioner, forskerne samarbejder med, kan dele viden og læring undervejs. På den måde får alle parter i projekter adgang til 14 dygtige hjerner for en hjernes pris – og virksomhederne og institutionerne får en unik mulighed for at sparre med hinanden. Det er en metode, vi har rigtig god erfaring med, fordi den både skaber højere kvalitet, mere udvikling, mere viden og flere partnerskaber. Og der er brug for, at vi får sat fart på udviklingen, for cirkulært byggeri er kompliceret, men også bydende nødvendigt. Her er erhvervsforskning et godt redskab, fordi det både giver ny, grundig viden og samtidig mulighed for med det samme at anvende den kommercielt i virksomhederne eller i praksis i kommunerne,” siger Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.

Cirkulære løsninger – fra byudvikling til skillevægge

De 14 Erhvervsforsker-projekter, der modtager støtte fra Innovationsfonden og Realdania, spænder vidt og involverer både private virksomheder og offentlige institutioner.

Et af dem arbejder med den store skala og skal fokusere på, hvilke potentialer og udfordringer der ligger i at basere byudvikling på cirkulær tænkning helt fra byudviklingens begyndelse – hele vejen rundt hos myndigheder, investorer, borgere og virksomheder. Et andet projekt skal arbejde i den mindre skala og zoome ind på skillevægge, og hvordan man kan samudvikle en skalérbar, cirkulær forretningsmodel for skillevægge, der bl.a. øger ressourceeffektiviteten under konstruktionen.

Fælles for alle 14 Erhvervsforsker-projekter er, at de tager afsæt i og beskæftiger sig med den danske byggesektor, som står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 procent af den samlede CO2-udledning. Dertil kommer bl.a. CO2-aftrykket fra produktion af materialer og transport til byggepladsen.

Målet med indsatsen fra Innovationsfonden og Realdania er at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning i byggesektoren – ikke kun i Danmark, men også globalt, hvor byggesektoren står for hele 40 procent af den samlede CO2-udledning.

Derfor er Innovationsfonden og Realdania gået sammen om en ambitiøs satsning for at løfte udviklingen indenfor cirkulært byggeri. Samarbejdet indebærer også – udover de 14 Erhvervsforsker-projekter – samfinansiering af 3-4 større forsknings- og udviklingsprojekter, såkaldte Grand Solutions-projekter, for et samlet bevillingsbeløb på 40 mio. kr.

Se de 14 valgte projekter her.