Skip to main content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Et meningsfuldt liv hele livet Trivselsfremmende byudvikling for ældre

March 17, 2022 @ 9:00 - 11:00

Byer verden over oplever i stigende grad en skævvridning i den aldersmæssige fordeling af befolkningen, og oplever bl.a. udfordringer knyttet til trivsel og livskvalitet – ikke mindst blandt de ældre, som ikke f ler sig hjemme i byerne og som i mindre grad benytter sig af byernes tilbud. Når vi ser den demografiske udvikling i øjnene, må vi derfor spørge os selv:

Hvordan sikrer vi, at fremtidens byer udvikles, så de i højere grad tilgodeser den ældre målgruppes behov? Hvordan kan et fokus på de ældre ændre bybilledet? Bør det påvirke den måde byer udvikler sig på? Vil vi se en efterspørgsel på andre kulturtilbud, transportmidler, rekreative områder etc.?

Baggrunden for denne BLOXHUB Roundtable er `Vision 2050´ initiativet, der blev lanceret i 2021 af Carlsbergfondet med støtte fra bl.a. Instituttet for Fremtidsforskning. `Vision´ 2050 skitserer en række kerneområder, der skal sikre, at vi i 2050 lever i et land, der danner rammen om det meningsfulde liv. Et af disse kerneområder er udviklingen af bedre  ældrebyer. Med befolkningsprognoser, der forudser en markant stigning i antallet af ældre i byerne, bliver vi nødt til at tænke og udvikle byen anderledes.

Du inviteres derfor til et to-timers online roundtable, hvor vi diskuterer tiltag eller metoder, der kan bringe `Vision 2050´ til live og understøtte, at fremtidens byrum også udvikles med blik for de ældres ønsker og behov, så den værdi de ældre kan tilføre byen, kan få frit spil.

ROUNDTABLE PROGRAM

09.00 Velkommen, Lotte Breengaard, Program Director, BLOXHUB
09.05 Skitsering af udfordring: Vision 2050 med fokus på byudvikling, der gør det muligt for de ældre at være et aktiv og ikke en byrde, Daria Krivonos, CEO & Futurist, Instituttet for Fremtidsforskning
09.20 Tiltag og metoder til udvikling af bedre ældrebyer
10.45 Opsummering og tak for i dag
, Lotte Breengaard

Tilmeld dig HER

Details

Date:
March 17, 2022
Time:
9:00 - 11:00
Event Category:

Venue

ONLINE