Skip to main content

DARE er et nyt netværk mellem Danmarks forsknings- og uddannelsesinstitutioner inden for arkitektur, landskab og bydesign. DARE vil inspirere og påvirke praksis og politiske beslutningstagere til at udøve arkitektur og byplanlægning med større omtanke.

Læs også artikel om DARE i Politiken Byrummonitor her.

Byen som sted er genstand for store udfordringer og store forandringer. Klimaforandringer, bæredygtighed, globalisering, urbanisering og leveværdige rammer om folks liv. Arkitektur og byplanlægning er vigtigere end nogensinde, og der er et ekstremt behov for langsigtede og helhedsorienterede løsninger. Det er netop, hvad det nye DARE (Danish Network for Architecture and Urbanism Research) netværk har som målsætning. Netværket ønsker at få sat forskning inden for arkitektur og by- og landskabsplanlægning stærkere på den forskningspolitiske dagsorden, og at stimulere den igangværende bevægelse for helhedstænkning inden for arkitektur og byplanlægning.

“Fremtidens arkitektur skal være bæredygtig i mere end én forstand. Byer og bygninger bygger både på en cirkulær økonomi, som er med til at skære i CO2-udslippet, men de er i høj grad også æstetiske, tilgængelige og inkluderende for borgerne. Det er netop den form for grøn omstilling, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen mener, at en ny europæisk Bauhaus-bevægelse kan sætte skub i – og den harmonerer godt med akademiets arbejde med bæredygtig byudvikling,” siger Jakob Brandtberg Knudsen, dekan på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, der ser frem til at dele viden i det nye netværk.

For der er i høj grad brug for ny inspiration til, hvordan vi skaber grønnere løsninger i byer og arkitektur, uddyber Thomas Bo Jensen, der en del af netværkets styregruppe og forskningschef på Arkitektskolen Aarhus:

”Arkitekturen og byplanlægningen i de danske byer har desværre ofte en ad hoc-karakter, der sætter økonomi og kortsigtede behov højest. Bevaringsværdige bygninger forsvinder over natten, mens uinspirerede mainstreambyggerier skyder vilkårligt op. Mødesteder for socialt liv og udfoldelse fortrænges, og biodiversiteten må vige for manglende omtanke,” siger Thomas Bo Jensen, der en del af netværkets styregruppe og forskningschef på Arkitektskolen Aarhus.

De senere år er der dog positive takter at spore. I nogle af de større byer har man vendt fokus fra bygning til byrum, og flere kommuner er begyndt at spore sig ind på mere sammenhængende plangreb, hvor byudvikling, biodiversitet og klimasikringsløsninger går hånd i hånd på tværs af by- og landskabszoner. Og forsknings- og uddannelsesmæssigt er der inden for feltet et stærkt fokus på de store samfundsmæssige udfordringer.

”Vores vision er at styrke den vigtige forskningsopgave med at udvikle bæredygtige byer, bygninger og landskaber, der i samklang med naturen danner rammen om menneskers liv og samfundsmæssige aktiviteter. Vi vil i DARE identificere fokusområder, der gennem forskning og uddannelse kan medvirke til at kvalificere og accelerere udviklingen af nye bæredygtige løsninger,” siger Hans Jørgen Andersen, der er formand for styregruppen i DARE og institutleder ved Aalborg Universitet.

Tværfagligheden og de kreative fagområder skal i spil
Ifølge DARE kræver arkitektur og byplanlægningsmæssige løsninger et stærkt samspil mellem den bedste viden inden for teknologiske løsninger, naturforståelse og human forståelse. Her skal de kreative, kunstneriske og humane fagområder bringes højere op på dagsordenen. Det er i de processer, store beslutninger bliver taget, ofte med langsigtede konsekvenser for byen, landskabet og dets indbyggere.

Danmark har historisk en styrkeposition i netop det tidlige projektstadie med anvendelse af integreret design og planlægning, hvor infrastruktur og langsigtede klimaløsninger går hånd i hånd med biodiversitet, stofkredsløb, sociale agendaer, tryghed og øget livskvalitet for alle samfundslag. ”Vores danske tradition med at tænke arkitektur, by- og landskabsplanlægning i et holistisk perspektiv ønsker vi at sætte tydeligere på forsknings- og udviklingsdagsordenen. Med de udfordringer, vi står overfor – og med den omfattende transformation mod et bæredygtigt samfund, som foregår nu – er en målrettet indsats afgørende for at udvikle de bedste løsninger,” siger Claus Beier, der er næstformand i styregruppen samt institutleder ved Københavns Universitet.

Netværket vil stimulere til nye forskningstematikker ved at organisere nationale symposier, udstillinger og andre aktiviteter, der vil bringe fagmiljøerne sammen, samt ved at arrangere møder og seminarer med landets private og offentlige fonde og interessenter. Dette for at diskutere forskningsagendaer og satsninger, der kan sikre, at vi får vi sat de rigtige problemstillinger på den forskningspolitiske agenda – og med kobling til uddannelserne.

”Vi vil favne hele arkitektur-, by- og landskabsplanlægnings-området med et tydeligt fokus på forskning og uddannelsesindsatser, og således differentiere os fra andre smallere eller bredere orienterede netværker. Vi vil række ud og samarbejde med andre netværker og organisationer, men formålet med DARE er først og fremmest at samle landets uddannelses- og forskningsmiljøer, så vi kan blive endnu stærkere samarbejdspartnere og bidragydere ved transformationen af vores byer og samfundet i øvrigt,” siger Hans Jørgen Andersen.

FAKTA

  • Netværket organiserede sit første symposium i august 2020 med fokus på ”Re-imagining and democratizing the future of our cities”.
  • Aktuelt er en fællesudstilling i 2022 under planlægning, som skal vise bredden og potentialet i dansk arkitektur- og byrumsforskning samt understrege vores centrale position i forhold til at nå målene for den grønne omstilling.
  • Netværket består af syv uddannelses- og forskningsinstitutioner: Aalborg Universitet, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Det Kongelige Akademi, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.
  • Netværkets styregruppe ledes af institutleder Hans Jørgen Andersen (Aalborg Universitet) med institutleder Claus Beier (Københavns Universitet) som næstformand og dekan Jakob Brandberg Knudsen (Det Kongelige Akademi), forskningschef Thomas Bo Jensen (Arkitektskolen Aarhus) og dekan Andreas de Neergaard (RUC) som medlemmer. Organisatorisk er netværket samlet under BLOXHUB’s Science Forum, der varetager sekretariatsfunktionen. Science Forum er et levende forskningsnetværk, der kultiverer samarbejde, tværfaglighed, videns- og erfaringsudveksling blandt forskere og fagfolk inden for bæredygtig byudvikling.

 

Læs mere om DARE og hold dig orienteret om netværkets aktiviteter her.